Wisdom of Life

Misiune

Misiunea Fundatiei Solidaritate si Speranta - filiala Savinesti este de a combate marginalizarea sociala prin redrea demnitatii umane, ajutorarea si incurajarea persoanelor defavorizate din comunitate, prin solidaritate si ahgajament social .

Ne propunem sustinerea comunitatii locale pentru imbunatatirea calitatii vietii sociale si culturale, prin apararea dreoturilor omului si valorilor crestine.
DONATII PRIN PAYPAL in EUR
DONATII PRIN PAYPAL in GBP
 • Să dobândim preocupări duhovniceşti
  Fie recunoaştem, fie nu, suntem persoane duhov­niceşti. Suntem în acelaşi timp existenţe pământeşti şi ce­reşti. De aceea vom avea grijă, desigur, şi de nevoile noas­tre pământeşti normale, dar mai întâi vom avea grijă de viitorul nostru veşnic. Centrul preocupărilor noastre trebuie să fie alcătuit din Dumnezeu şi sufletul nostru. Altminteri, vom fi în neorânduială, pentru […]
 • Este nevoie de pregătire sufletească înaintea primirii Tainei Euharistiei
  Dar de vreme ce prin Dumnezeiasca Împărtăşanie noi primim înlăuntrul nostru pe Hristos Însuşi, înţelegi, frate, cu câtă pregătire sufletească trebuie să ne apropiem de Potirul Vieţii? A ne apropia nepregătiţi este un mare păcat. Este dispreţ faţă de Hristos. Mai bine în acest caz să nu ne împărtăşim deloc. Sfântul Apostol Pavel ne spune […]
 • Cum trebuie să te împărtăşeşti
  Mai întâi gândeşte-te cu Cine te împărtăşeşti. Frate, urmează să te apropii de Taina Vieţii? Este cea mai sfântă lucrare pe care o faci aici pe pământ. Te-ai gân­dit serios pe Cine primeşti înlăuntrul tău, în inimă, prin Dumnezeiasca Împărtăşanie? De ce dar suprem eşti în­vrednicit acum? Primeşti înlăuntrul tău Preacuratul Trup şi Preascumpul Sânge […]
 • Părtășia la Potirul Vieţii
  Desigur, participarea desăvârşită la Dumnezeiasca Liturghie are loc dacă ne împărtăşim din Potirul Vieţii. Preotul ne va chema: Cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste apropiaţi-vă. Frate, eşti pregătit pentru Dum­nezeiasca împărtăşanie? Dacă da, atunci apropie-te ca să te uneşti pe deplin cu Domnul Hristos. Dacă nu eşti pre­gătit acum pentru Sfânta împărtăşanie, […]
 • Ascultare cu evlavie a slujbei
  De-a lungul întregii Sfinte Liturghii trebuie să ai mintea ta concentrată la Dumnezeu. Să fii cuprins de frângere de inimă pentru păcatele tale şi să ai multă smerenie. Dumnezeu se află în faţa ta. Tu eşti călcătorul de lege. însă pentru tine, omul cel fărădelege, S-a jertfit Domnul. Şi acum se actualizează acea jertfă pe […]