Wisdom of life

Monthly Archives: iulie 2016

Τα συναισθήματα, χαρά και αγαλλίαση στη κατασκήνοση από το Savinesti

Μεταξύ 18 - 23 Ιουλίου 2016, έλαβε χώρα η 3η σειρά της δημιουργικής κατασκήνοσης  «Φτερά Αγγέλων», που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Μαζί για την Κοινωνική Αλληλεγγύη από την  Piatra Neamt και την Ενορία «’Αγιοι Αρχάγγελοι»,  Savinesti, Neamt. Τα παιδιά που συμμετείχαν μαζί με τους ενεργητικους  εθελοντές, οι οποίοι τους επιβλέπουν, ζουν ζωντανά αξέχαστες στιγμές, που υπάγονται στο υπέροχο τόπος  της περιοχής. Κάθε μέρα, οι νέοι συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, ζωγραφική στα πέτρα

Citește mai departe

Emoții, bucurie și veselie în tabăra de la Săvinești

Emoții, bucurie și veselie în tabăra de la Săvinești În perioada 18 – 23 iulie 2016, a avut loc cea de-a III-a serie a Taberei de creație ”Aripi de înger”, organizată de către Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială Piatra-Neamț și Parohia ”Sfinții Voievozi” Săvinești, județul Neamț. Copiii înscriși, alături de voluntarii energici, care îi supraveghează, trăiesc momente de neuitat, care se încadrează peisajul mirific al zonei. Zi de zi, tinerii au luat parte la activități educativ-recreative, pictură pe piatră, lucru manual, ore de cateheză, jocuri de intercunoaștere. Galerie Foto Ziua de sâmbătă, 23 iulie 2016, a reprezentat pentru participanții celei de-a III-a serii a taberei  un sfârșit spre un nou început. Astfel, clipele de bucurie pentru prieteniile legate au fost împletite cu momentele de tristețe pentru despărțirea

Citește mai departe

It’s summer, it’s vacation, it’s hiking day in the Creation Camp “Angel Wings”!

"A child can teach anytime an adult three things: how to be happy for no reason, how not never sit still and how to persistently ask for what he wants." Paulo Coelho The social services center "Samariteanul Milostiv" (Merciful Samaritan) is the place where we mantain the charm of childhood, just like in "The Memories" of Creanga and the hearts of the volunteers leap with joy when the yard is filled with bustle and fun. The Foundation Together for Social Solidarity, in partnership with the parish"Sf. Voievozi" from Săvineşti continues to surprise the little ones enrolled in the camp, but also the volunteers and staff participating in the 3rd series of participants at the summer camp. From July 21st 2016, early morning, the children attending the camp had a new challenge, namely a hike in Neamt, havingthe itinerary Săvineşti - Piatra Neamt - Neamţ Fortress -

Citește mai departe

Είναι καλοκαίρι, είναι διακοπές, ημέρα εκδρομής στη Δημιουργική Κατασκήνοση «Φτερά Αγγέλων»!

«Ένα παιδί μπορεί πάντα να διδάξει έναν ενήλικο τρία πράγματα: πώς να είναι ευτυχισμένος χωρίς λόγο, πώς να μην κάθεται ποτέ  και πώς να πιέσει για ό, τι θέλει.» Paulo Coelho Το Κέντρο Κοινωνικών Υπηρεσίων «Samariteanul Milostiv» είναι ο οικοδεσπότης, όπου για τη διατήρείται την μαγεία της παιδικής ηλικίας, όπως ακριβώς και στις  «Μνήμες» του γνωστού συγγραφεάς  Creanga και  οι καρδιές των εθελόντων τρέχει με χαρά, όταν η αυλή είναι γεμάτη με κίνηση και διασκέδαση. Το Ίδρυμα Μαζί για την Κοινωνική Αλληλεγγύη

Citește mai departe

E vară, e vacanță, zi de drumeție în Tabăra de creație „Aripi de Înger”!

„Un copil poate să învețe oricând un adult trei lucruri: cum să fie mulțumit fără motiv, cum să nu stea locului niciodată și cum să ceară cu insistență ceea ce își dorește.”  Paulo Coelho Centrul de servicii sociale „Samariteanul Milostiv” este gazda unde se păstrează farmecul copilăriei, la fel ca-n „Amintirile” lui Creangă, iar voluntarilor le saltă inima de bucurie când ograda se umple de zarvă și haz.   Galerie Foto Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială, în parteneriat cu parohia „Sf. Voievozi” din Săvinești, continuă să-și surprindă prichindeii înscriși la tabără, dar și pe voluntarii și colaboratorii participanți la cea de a III-a serie a popasului de pe tărâmul inocenței. De la primele ore ale dimineții zilei de 21 iulie 2016 s-a dat adunarea copiilor participanți la tabără, pentru o nouă provocare și

Citește mai departe

Η παιδική ηλικία, η ηλικία αθωότητας

Το Σάββατο 16 Ιουλίου 2016 πραγματοποιήθηκε την τελετή λήξης 2ης σειράς της δημιουργίκης κατασκήνοσης «Φτερά Αγγέλων». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε ειδικό χώρο στο Κέντρο Κοινωνικών Υπηρεσιών «Samariteanul Milostiv» από το Săvineşti Πέρασαμε μια αξέχαστη εβδομάδα, όπως μας είπαν οι συμμετέχοντες και οι εθελοντές. 18 παιδιά που συμμετείχαν, μαζί με 15 εθελοντές είχαν μέρες γεμάτες με δραστηριότητες διασκέδασης που επέτρεψαν στους νέους να αποκτήσουν ή να αναπτύξουν νέες καλλιτεχνικές γνώσεις, να κάνουν

Citește mai departe

Copilăria, vârsta inocenței

Copilăria, vârsta inocenței Sâmbătă, 16 iulie 2016, a avut loc festivitate de închidere a Taberei de creație ”Aripi de Înger”, seria a II-a. Evenimentul a avut loc într-un cadru special amenajat la Centrul de servicii-sociale ”Samariteanul Milostiv” din Săvinești. Galerie Foto (mai mult…)

Citește mai departe

The Holiday arrived! The doors of the Creation camp „Angel Wings”, 11th Edition, are opening.

The Holiday arrived! The doors of the Creation camp „Angel Wings”, 11th Edition, are opening It's the holidays, that is know best the children but also their parents. Glad that another school year passed, children aged 5 to 14 years can join the creative camp from Săvineşti. With the blessing of His Eminence Teofan, the Archbishop of Iaşi and Metropolitan of Moldavia and Bucovina, the Creation Camp ,,Angel Wings", now in its eleventh edition, opened its doors Monday, July 4th 2016, at the Social Services Centre "Samariteanul Milostiv" from Săvineşti. The Foundation Together for Social Solidarity from Piatra Neamt, organizes in partnership with the Foundation Solidarity and Hope – Săvineşti subdisiary and ,,Sf. Voievozi" parish from Săvineşti, the 11th edition of the creation camp "Angel Wings". The first series of the Creation Camp ,,Angel Wings" debuted with

Citește mai departe

Είναι διακοπές! Άνοίχτηκαν τις πόρτες της Δημιουργικής Κατασκήνωσης «Φτερά του Αγγελών» , 11η έκδοση

Είναι διακοπές, αυτό το γνωρίζουν καλύτερα, τα παιδάκια αλλά και οι γονείς. Χαρουμένοι που πέρασα άλλο σχολικό χρόνο, τα παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών μπορούν να κανουν την αίτηση για την  δημιουργική κατασκήνοση από το Săvinești. Με την ευλογία του Σεβασμιότατου Teofan, Αρχιεπισκόπου Ιάσιου και Μητροπολίτη Μολδαβίας και Bucovina, η Δημιουργική Κατασκήνωση  «Φτερά του Άγγελών» που έφτασε στην 11η  έκδοση, άνοιξε τις πύλες της  την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 στο Κέντρο Κοινωνικών Υπηρεσιών  «Samariteanul Milostiv» από

Citește mai departe

A venit vacanță! S-au deschis porțile Taberei de creație ”Aripi de înger”, ediția a XI – a

E vacanță, asta o știu cel mai bine cei mici, dar și părinții. Bucuroși că a mai trecut un an școlar, copiii cu vârste cuprinse între 4 și 14 ani se pot înscrie la tabăra de creație de la Săvinești. Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Tabăra de creație ”Aripi de Înger”, ajunsă la a XI-a ediție, și-a deschis porțile luni, 4 iulie 2016, la Centrul de Servicii Sociale ”Samariteanul Milostiv” din Săvinești. (mai mult…)

Citește mai departe
  • Pagina :
  • 1
  • 2