Wisdom of life

Monthly Archives: ianuarie 2017

ANIPT (ΕΥΚΕΑ) ενισχύει τη ζήτηση για προγράμματα υποστίρηξης των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων

Εθνική Υπηρεσία Κατά της Εμπορίας Ανθρώπων ANIPT (ΕΥΚΕΑ) κυκλοφόρησε πάλι σήμερα  την υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση άμεσης βοήθειας στην εμπορία ανθρώπων. Η πρόσκληση απευθύνεται σε μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), που διμιουργήθηκαν και έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με τους κανονισμούς, και παρέχει ένα προϋπολογισμό CHF 1,200,000 για τη χρηματοδότηση τουλάχιστον 2 προγράμματων για  την διαρκεία  12 μηνών, και κάτο. Η χρηματοδότηση παρέχεται μέσω του προγράμματος Ελβετική - Ρουμανική Συνεργασία

Citește mai departe

ANITP relanseaza cererea de proiecte pentru sprijinirea victimelor traficului de persoane

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) a relansat azi cererea de proiecte pentru finanţarea asistenţei directe acordată traficului de persoane. Cererea de proiecte se adresează organizaţiilor neguvernamentale de profil, înfiinţate şi licenţiate conform reglementărilor în vigoare, şi pune la dispoziţie un buget de 1.200.000 CHF pentru finanţarea a minim 2 proiecte, pentru o perioadă de maxim 12 luni. Finanţarea se realizează în cadrul Programului de Cooperare Elveţiano-Român şi este gestionată de ANITP, în calitate de Agenţie de Implementare şi va acoperi 100% costurile totale eligibile ale proiectului, din care 85% - contribuţia Programului de Cooperare Elveţiano-Român şi 15% - contribuţia ANITP de la bugetul stat. Proiectul „Sprijinirea ONG - urilor din România pentru acordarea de asistenţă directă victimelor traficului de fiinţe

Citește mai departe

Εθνική Συμμαχία για τον εκσυγχρονισμό της Ρουμανίας επεκτείνει το δίκτυο καταστημάτων της

Την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου του 2017, η Εθνική Συμμαχία για τον εκσυγχρονισμό της Ρουμανίας επέκταση του δικτύου καταστημάτων της, με έδρα στο Neamt County. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο Νέων στην Piatra Neamt και πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή  εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας, των επιχειρήσεων και της διοίκησης, καθώς και των  εκπροσώπων των ΜΚΟ από την Neamt County. Εκπρόσωποι του Ιδρύματος Împreună pentru Solidaritate Socială Μαζί για την Κοινωνική Αλληλεγγύη στην Piatra Neamt, απαντησαν θετικά στην πρόσκληση

Citește mai departe

Coaliția Națională pentru Modernizarea României şi-a extins reţeaua de filiale

Luni, 30 ianuarie 2017, Coaliția Națională pentru Modernizarea României şi-a extins reţeaua de filiale, cu un sediu în județul Neamț. Evenimentul a avut loc la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț și s-a derulat în prezența reprezentanților mediului  academic, de afaceri sau administrativ, precum și a delegaților organizațiilor nonguvernamentale din județul Neamț. Reprezentanți ai Fundației Împreună pentru Solidaritate Socială din Piatra Neamț, au răspuns pozitiv invitației de a participa la acest eveniment, unde au fost invitați să își prezinte, pe scurt, proiectele realizate, dar și cele pe care doresc să le implementeze în acest an. În funcţia de președinte CNMR Neamț a fost desemnat Bogdan Pușcașu, administrator public al Municipiului Piatra Neamț, iar inaugurarea CNMR Neamț a avut loc în prezenţa preşedintelui Coaliţiei Naţionale pentru

Citește mai departe

Stagii de blogging Vocile Tinerillor

UNICEF Voices of youth (VOY) a lansat un apel pentru stagii de blogging Vocile Tinerilor! Stagiul de 3 luni (februarie-iunie 2017), va oferi tinerilor (cu vârsta cuprinsă între 14 și 25 de ani) din întreaga lume oportunitatea de a dezvolta abilități de scriere, de cercetare și de gândire critică.Stagiul se efectuează prin participare la distanță - deci stagiarii nu sunt obligați să călătorească.Stagiarii vor fi supervizați de către coordonatorul VOY, care va oferi sfaturi despre cum să scrie articole bune pentru blog. In timpul stagiului de practică, stagiarii vor primi regulat feedback privind articolele scrise și vor putea să facă schimb de idei cu alți stagiari. La finalul stagiului, aceștia vor primi un certificat de merit UNICEF.Termen limită: 10 februarie 2017, 00:00 (EST).Detalii pe VOY Blogging Internship — Content — Voices of Youth Sursa: www.eurodesk.ro

Citește mai departe

5 προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διαχειριστές άριστων υπαλλήλων

Πρόσληψη και διατήρηση των υπαλήλων είναι ένα από τα πιο δύσκολες  κατάστασεις  για κάθε διαχειριστή. Αλλά μόλις έχετε  ένα υπαλλήλος σαν ένα αστέρι στην ομάδα σαυ, όλα τα προβλήματά σας θα εξαφανιστούν, έτσι δεν είναι; Λάθος. Βέβαια, οι εργαζόμενοι με χαμηλή απόδοση, θα σας αρπάξει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι θα αντιμετωπίσετε την κατάσταση με μεγαλύτερη ακρίβεια, με την οποία απολύετε τον πρόσωπο σε ένα διπλωμάτό τρόπο (ωραία). Ωστόσο,  οι άριστοι υπαλλήλοι  έρχονται με τις δικές

Citește mai departe

5 probleme surprinzătoare cu care se confruntă managerii angajaților performanți

Angajarea și păstrarea angajaților este una dintre cele mai dificile sarcini pentru orice manager. Dar, odată ce ai un angajat stea în echipa ta, toate necazurile tale dispar, nu? Greșit. Întradevăr, angajații cu performanțe slabe te vor acapara foarte mult timp până când te vei ocupa de situație mai precis, concediază persoana într-un mod diplomat ( frumos ). Cu toate acestea, angajații performanți vin cu provocări proprii. În cazul în care nu sunt tratate corect, ele pot provoca unele probleme majore pe drum. Iată 5 dintre cele mai presante probleme: Angajatul performant începe să facă greșeli Aceasta nu este o problemă puțin frecventă. De cele mai multe ori, o problemă personală, politica de birou sau o altă situație ia din energia angajatului, de obicei, productiv și muncitor. În această situație, încercați să nu arătați cu degetul. Cea mai bună

Citește mai departe

Αποφασίστε! Επενδύστε! Συμμετοχή!

Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας, οι φορολογούμενοι μπορούν να έχουν για τον προορισμό του ποσού που αντιπροσωπεύει το 2% του φόρου εισοδήματος για την υποστήριξη μη κερδοσκοπικών φορέων που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με το νόμο. Υπάρχουν δύο κατηγορίες φορολογουμένων που μπορου να κατευθύνουν  το 2% του φόρου εισοδήματος. Πρόκειται για όσους που έχουν εισόδημα από μισθούς και εκείνων που αντλούν εισοδήματα από τις άλλες πηγές. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας,

Citește mai departe

Decide! Investește! Participă!

Potrivit Codului fiscal, contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume, reprezentând până la 2% din impozitul pe venit, pentru susţinerea entităţilor nonprofit, care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii. Există două categorii de contribuabili care pot direcţiona 2% din impozitul pe venit. Este vorba despre cei care obţin venituri din salarii şi cei care realizează venituri din alte tipuri de surse. Mai exact, conform Codului fiscal, contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise, câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare

Citește mai departe

Το Πρόγραμμα Υποτροφίες Bogliasco

Οι υποτροφίες προφέρονται ανεξάρτητα από την εθνικότητα, στους  ειδικευμένους ανυρώπους  που εκτελούν το δημιουργικό και ερευνητικό έργο στους τομείς της αρχαιολογίας, της αρχιτεκτονικής, των κλασικών, του χορού, τον κινηματογράφου ή του βίντεο, της  ιστορία, της  αρχιτεκτονικής  τοπίου, της  λογοτεχνίας , της  μουσικής , της  φιλοσοφίας , του θεάτρου, των εικαστικών τέχνες. Το Κέντρο Μελετών περιμένει όλους όσους αναλαμβάνουν τόσο δημιουργικό και ερευνητικό έργο (όπως η ιστορία της τέχνης,

Citește mai departe