Wisdom of life

Monthly Archives: martie 2017

25 Μαρτιου – η Ημέρα των Επετέιων

Το Σάββατο, 25 Μάρτιου 2017, η κοινότητα από το Savinesti συγκεντρώθηκε για να γιορτάσει την γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και την επέτειο των 12 χρόνων της δραστηριότητας του Κοινωνικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο „Popasul Iubirii Milostive”. Μετά την τέλετη της Θείας Λειτουργίας στην ενορία Αγιοι Αρχάγγελοι ο πατέρας και ο διευθυντης του Κεντρου, Petru Munteanu κάλεσε τους πιστούς που βρεθηκαν στη τελέτη να συμμετέχουν στην πομπή ήδη που έγινε παράδοση για τον  Κοινωνικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο „Popasul Iubirii Milostive”.

Citește mai departe

25 martie, ziua aniversărilor

Sâmbătă, 25 martie 2017, comunitatea săvineşteană s-a reunit pentru a celebra sărbătoarea Bunei Vestiri şi împlinirea a 12 ani de activitate neîncetată a Centrului social-educativ  „Popasul Iubirii Milostive”. După săvârşirea Sfintei Liturghii la Parohia „Sfinţii Voievozi”, părintele director Petru Munteanu, i-a invitat pe credincioşii aflaţi la slujbă să i-a parte la procesiunea, deja devenită tradiţie, spre Centrul social-educativ „Popasul Iubirii Milostive”. Pe tot parcursul pelerinajului au fost intonate cântări religioase specifice Postului Mare şi sărbătorii Bunei Vestiri. Părintele Munteanu, coordonatorul activităţilor desfăşurate la Centrul social, a declarat cu această ocazie: „Pentru Parohia noastră, astăzi, vestea cea bună este şi un dublu înţeles sau să spunem un dublu eveniment, o dublă sărbătoare, pentru că astăzi

Citește mai departe

154

Το Ίδρυμα Împreună pentru Solidaritate Socială (μαζί για την Κοινωνίκη Αλληλεγγύη), στιρήζει τα παιδία που έρχονται από τις μειονεκτικές κοινώτητες , δινοντας τους την ευκαίρια μιας υγιενικής ζωής, ταυτόχρονα, καταπολεμώντας την κοινωνική περιθωριοποίηση μέσω της αναπαραγωγής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της στίρηξης και της ενθάρρυνσης των μειονεκτούντων ατόμων, μέσω αλληλεγγύης και κοινωνικής δέσμευσης. Συνεργάζεται μαζί με τους ανθρώπους της τοπικής κοινότητας για την βελτίωση της ποιότητας της

Citește mai departe

154

154 Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială susține copiii proveniți din medii defavorizate social, acordându-le șansa la o viață mai sănătoasă. Totodată, combate marginalizarea socială prin redarea demnităţii umane, ajutorarea şi încurajarea persoanelor defavorizate din comunitate, prin solidaritate şi angajament social. Cooperează împreună cu cei din comunitatea locală pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii sociale şi culturale, prin apărarea drepturilor omului şi valorilor morale creştine. Prin activitățile fundației se urmărește slujirea celor mai nobile principii de caritate și ajutorare a persoanelor marginalizate din punct de vedere economic sau educativ, persoane aflate în stare de dificultate socială. 154, cu toții știm, este o cifră. Cifrele sunt instrumentul cu ajutorul căruia se ține și evidența acțiunilor și a proiectelor

Citește mai departe

Ενωμένοι για μια καλύτερη ζωή

Το Ίδρυμα Împreună pentru Solidaritate Socială (Μαζί για την Κοινωνικής Αλληλεγγύης) στηρίζει τα παιδιά από μειονεκτικό περιβάλλον. Των προγραμάτοων μόνιμη υπάρχουν σε Savinesti, ενώνονται και νέα κοινωνικά φιλανθρωπίκα προγράματα , το οποίο προσφέρει μεσημεριανό γεύμα συνολικά στους 85 μαθητές του Λίκειου Τεχνολογίας «Gheorghe Ruset Roznovanu» - Roznov και στα 30 παιδιά από την ενορία «Αγίου Νικολάου» - Zăneşti. Επιθυμώντας να υποστηρίξει περισσότερα παιδιά που προέρχονται από μειονεκτικό περιβάλλον, το Ίδρυμα έχει επεκτείνει

Citește mai departe

Solidari pentru o viață mai bună 

Fundaţia Împreună pentru Solidaritate Socială vine în sprijinul copiilor din medii defavorizate. Proiectelor permanente deja existente în comuna Săvineşti, li se alătură şi noile proiecte social-filantropice, prin care se oferă masa de prânz unui număr de 85 de elevi ai Liceului Tehnologic „Gheorghe Ruset Roznovanu” – Roznov şi 30 de copii din Parohia „Sfântul Nicolae” – Zăneşti. Din dorinţa de a veni în sprijinul cât mai multor copii, care provin din medii dezavantajate, fundaţia şi-a extins zona de desfăşurare a activităţilor permanente. Astfel, din luna februarie, a acestui an, s-au demarat noi proiecte social-filantropice în localităţile Zăneşti şi Roznov, prin care copiii se bucură zilnic de o masă caldă. Asigurarea hranei, în mod gratuit, copiilor afectaţi social de pe raza comunei Săvineşti, precum şi din localităţile învecinate,

Citește mai departe

«Ένα βραχιόλι Μαρτιου για κάθε άνθρωπο»

Την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017, 33 παιδιά από τις  Savinesti και Zăneşti δικαιούχοι των κοινωνικών-εκπαιδευτικών και πολιτιστικών υπηρεσιών που προσφέρονται από το Ίδρυμα Împreună pentru Solidaritate Socială (Μαζί για την Κοινωνικής Αλληλεγγύης), συμμετείχαν σε μια φιλανθρωπική δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε στην Αστυνομική Επιθεώρησεων του Neamt. Οι μικροί συνοδεύονταν από τον πατέρα Petru Munteanu  που είναι ο διέυθητης του Ιδρύματος , πατέρα Alexandru Munteanu - Ενορία "Αγίου Νικολάου" Zăneşti και πατέρα Mihai Meraru – Ενορία “Ζωοδόχου

Citește mai departe

„Un mărţişor pentru fiecare”

Miercuri, 1 martie 2017, 33 de copii din comuna Săvineşti şi comuna Zăneşti, beneficiari ai serviciilor social-educative şi culturale oferite de către Fundaţia Împreună pentru Solidaritate Socială, au participat la o activitate caritabilă, desfășurată la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ. Prichindeii au fost însoţiţi de părintele director Petru Munteanu, părintele Alexandru Munteanu - Parohia „Sfântul Nicolae”, Zăneşti şi părintele Mihai Meraru - Parohia ,,Izvorul Tămăduirii”, Dragomireşti. După-amiaza micuţilor a fost una plină de surprize. Scurta ,,instrucţie”, de dinainte intrării grupului în instituţie, i-a făcut pe copii să înţeleagă seriozitatea şi rigoarea necesare desfăşurării activităţilor de către personalul implicat. Activitatea a început cu prezentarea unei mașini autospeciale de poliţie rutieră, oamenii

Citește mai departe

Ευκαίριες για τις υποτροφιες στα ΗΠΑ

Μέχρι τις 7 Μαΐου μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση για τις υποτροφίες Fulbright Φοιτητών 2018-2019. Αν είστε ένας  φοιτητής στον τελευτείο έτο,  απόφοιτος πανεπιστημιου ή φοιτητής του διδακτορίκου, μπορείτε να αιτείστε στο Φοιτητικό Πρόγραμμα Υποτροφιών 2018-2019, Fulbright, για μεταπτυχιακό ή διδακτορικό έρευνα σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Περισσότερες λεπτομέρειες: http://ow.ly/dWK0309vmg5 ή https://www.facebook.com/Romanian.US.Fulbright.Commission/ Corina Bahneanu Ματάφραση: Anca Elena Aftode

Citește mai departe

Μια ευκαιρία για όλους

Το Ίδρυμα Μαζί για την Κοινωνική Αλληλεγγύη ξεκίνησε νέα κοινωνικά και φιλανθρωπικά προγράμματα για να υποστηρίξει, όπως πολλά παιδιά από μειονεκτικό περιβάλλον, οι οποίοι ενταχθούν σε υφιστάμενα προγράμματα από τη Savinesti, το οποίο προσφέρει γεύμα για των 30 παιδιών από την ενορία «Άγιος Νικολαος» - Zăneşti και για των 85 μαθητών του Λικείου Τεχνολογίας" Gheorghe Ruset Roznovanu - Roznov. Την Δευτέρα, 27 Φεβρουάριου 2017, τα παιδιά από την Roznov χάρηκαν από την πρώτη ημέρα του προγραμμάτος , η οποία πρόσφερε δωρεάν

Citește mai departe
  • Pagina :
  • 1
  • 2