Wisdom of Life

Μια ευκαιρία για όλους

Το Ίδρυμα Μαζί για την Κοινωνική Αλληλεγγύη ξεκίνησε νέα κοινωνικά και φιλανθρωπικά προγράμματα για να υποστηρίξει, όπως πολλά παιδιά από μειονεκτικό περιβάλλον, οι οποίοι ενταχθούν σε υφιστάμενα προγράμματα από τη Savinesti, το οποίο προσφέρει γεύμα για των 30 παιδιών από την ενορία «Άγιος Νικολαος» – Zăneşti και για των 85 μαθητών του Λικείου Τεχνολογίας” Gheorghe Ruset Roznovanu – Roznov.

Την Δευτέρα, 27 Φεβρουάριου 2017, τα παιδιά από την Roznov χάρηκαν από την πρώτη ημέρα του προγραμμάτος , η οποία πρόσφερε δωρεάν γεύμα και δυνατότητα στο μέλλον να συμμετέχουν σε άλλες κοινωνικές και εκπαιδευτικες  δραστηριότητες, που πραγματοποιήθηκαν  υπό την καθοδήγηση του πατέρα Petru Munteanu, διευθυντής του Ιδρύματος Împreună pentru Solidaritate Socială (Μαζί για την Κοινωνική Αλληλεγγύη).

«Εμείς Τεχνολογικό Λύκειο Gheorghe Ruset Roznovanu έχουμε μια ειδική συνεργασία με την ενορία «Άγίοι Αρχάγγελοι», μαζί με το Ίδρυμα Împreună pentru Solidaritate Socială (Μαζί για την Κοινωνικής Αλληλεγγύης). Το πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε πριν από μία εβδομάδα, διαπιστώθηκε ότι συνολικά 85 παιδιά να τρώνε ένα ζεστό γεύμα το μεσημέρι. Τα παιδιά επιλέχθηκαν από τις τάξεις II έως IV, σε κάθε τάξη. Υπάρχουν παιδιά που προέρχονται από μειονεκτούντα περιβάλλοντα. Είναι ένα φιλανθρωπικό, χάρη στο οποίο παρέχουν τις πρώτες ύλες, να το πω έτσι, είναι, τελικά, μια δραστηριότητα που υποστηρίζει τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο και να μην χάσουν τα μαθήματα», δήλωσε η κ. Oana Ilarie, διευθυντής του Τεχνολογικόυ Λύκειο Gheorghe Ruset Roznovanu – Roznov.

Ο κύριος στόχος του Ιδρύματος είναι η παροχή των καθημερινών γευμάτων, δωρεάν, τα παιδιά με μειονέκτικη θέση από την Savinesti  και τις περιοχές που βρίσκονται γύρω της. Ωστόσο, οι μικροί συμμετείχαν στις εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, ειδικά στο πρόγραμμα Afterschool όπου λαμβάνουν βοήθεια για την εργασία τους και να συμμετάσχουν σε διάφορα εργαστήρια αναψυχής. Εκτός από τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της τάξη, είναι σημαντικό για τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και δικτύωσης. Τα παιδιά χρειάζονται ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξή τους, να περνούν χρόνο με τα παιδιά της ίδιας ηλικίας να παίξουν, να γελάσουν, να βρούν τη φιλία και να το απολαύσουν, να μάθουν μαζί και να γιορτάσουν τις επιτυχίες.

«Επιτέλους ,φτάσαμε στην πόλη Roznov και στη Zăneşti με ένα κοινωνικό πρόγραμμα που έχει τρέξει για 12 χρόνια στην Savinesti, δηλαδή, παρέχοντας δωρεάν γεύματα των παιδιών από μειονεκτικά περιβάλλοντα. Το Ίδρυμα έχει υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας με το Τεχνολογίκό Λίκειο «Gheorghe Ruset Roznovanu» Roznov για τους σκοπούς του προγράματος . Έτσι, θέλουμε να μειωθούμε το ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου και να φέρουμε μια αχτίδα ελπίδας στις καρδιές των παιδιών», δήλωσε η κ. Agafia Roşu, κοινωνικός λειτουργός του Ιδρύματος Împreună pentru Solidaritate Socială (Μαζί Ίδρυμα Κοινωνική Αλληλεγγύη).

Υπάρχουν παιδιά, κυρίως από τις αγροτικές περιοχές, που δεν πηγαίνουν στο σχολείο επειδή είναι πεινασμένοι / πεθαίνουν από την πείνα, δεν έχουν τους πόρους και δεν τους ενθαρρύνει κάποιον να ακολουθήσει, τουλάχιστον, την υποχρεωτική εκπαίδευση. Έτσι γίνουν ενηλικίωση απροετοίμαστη, με λίγες προοπτικές απασχόλησης, και κάνουν οικογενείες  που θα βρεθουν τα ίδια προβλήματα. Ο σκοπός του  προγράματος  είναι να υποστηρίξει αυτούς που έχουν ανάγκη.

Οι εκθέσεις των Ηνωμένων Εθνών δείχνουν ότι το 40,4% των Ρουμάνων ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, καθώς και το ποσοστό των παιδιών που υποφέρουν από το φαινόμενο αυτό είναι ακόμη μεγαλύτερη, δηλαδή 48,5%, καταλαμβάνοντας ότι είμαστε στη πρώτη θέση στην ΕΕ στο θέμα αυτό. Έτσι, ότι περισσότερα από 225.000 παιδιά πηγαίνουν για ύπνο πεινασμένοι κάθε βράδυ. Ως εκ τούτου, δεν μπορουν να δώσουν μια καλή απόδοση στο σχολείο, πολλά από αυτά με λίγα καλά αποτέλεσματα στο σχολείο, ενώ άλλοι τελειώνουν με την εγκατάλειψη του σχολείου. Το ποσοστό εγκατάλειψης σχολείου στη Ρουμανία είναι σε ένα επίπεδο πάνω από 18%, πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 11%.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης εγκατάλειψης σχολείου, το Ίδρυμα Împreună pentru Solidaritate Socială (Μαζί για την Κοινωνική Αλληλεγγύη) επεκτείνει τις κοινωνικές και φιλανθρωπικές δραστηριότητες και σε άλλες περιόχες, έτσι, προς το παρόν, ο αριθμός των δικαιούχων, είναι 154.

Εάν επιθυμείτε να απολαμβάνετε μια χαρά ενός από τους δικαιούχους του ιδρύματος και να συμμετέχετε στις κοινωνικές – εκπαιδευτικές δραστηριότητες της, μπορείτε να το κάνετε μέσω:

https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/Adopta-un-copil-la-distanta

ή στο

 

https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/Afterschoolpentrucopiidinmediidevaforizate

 

 

 

Corina Băhneanu

Μετάφραση: Anca Elena Aftode