Wisdom of life

Monthly Archives: iunie 2017

Συνταγές από τη γιαγιά Piatra Fest (Φεστιβαλ) 2017

 Μεταξύ 23 έως 25 Ιουν, εθελοντές από το Ίδρυμα Împreună pentru Solidaritate Socială(Μαζί για την Κοινωνικής Αλληλεγγύης)  συμμετείχαν στο Piatra Fest (Φεστιβαλ) 2017,  εκδήλωση που προωθείται τα τελευταία χρόνια ως τις Μέρες της Piatra Neamt. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη αυλή Curtea Domneasca και στο Πάρκο Tineretului (Νεολαίας) στην πόλη. Εκπρωσόποι του  Ίδρυματος Împreună pentru Solidaritate Socială (Μαζί για την Κοινωνικής Αλληλεγγύης) από Piatra Neamt, υπό το συντονισμό του Πατέρα Πέτρου Munteanu συμμετείχαν αυτή την εκδήλωση, να είναι παρούσα με ένα

Citește mai departe

Reţete de la bunica, la Piatra Fest 2017

În perioada 23 - 25 iunie, voluntari din cadrul Fundaţiei Împreună pentru Solidaritate Socială au participat la Piatra Fest 2017, eveniment care în anii trecuţi era promovat sub denumirea de Zilele municipiului Piatra Neamţ. Manifestarea a avut loc pe platoul Curtea Domnească şi în Parcul Tineretului din oraş. Reprezentanții Fundației Împreună pentru Solidaritate Socială din Piatra Neamț, aflată sub coordonarea părintelui Petru Munteanu, au participat la acest eveniment, fiind prezenți cu un stand cu produse realizate în cadrul Atelierului protejat „Armonia”.   Articolele confecționate cu migală de broderii şi croitorii fundaţiei, au putut fi admirate şi achiziţionate de către vizitatorii standului organizaţiei nemţene. Siropurile şi băuturile răcoritoare oferite cu drag trecătorilor au făcut deliciul zilelor însorite, un strop de răcoare pentru

Citește mai departe

Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας – μια ευκαιρία των μειονεκτικών κοινοτήτων

Την Παρασκεύη, 23 Ιουνίου 2017, στο Σθνεδριακό Κεντρό Millenium του Ξενοδοχειου Central Plaza, πραγματοποιήθηκε την Διέθνης  Διάσκεψη της  Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, του προγραματος “Social entreprises calling young people for solving problems of communities”. Για να γίνεται μια πολύπλοκη ανταλλαγή εμπειρίας, στη εκδήλοση συμμετήχαν καθηγητές, ηγέτες, δάσκαλοι, μαθητές και φοιτητές από την Ιταλια, Ουκρανια, Βουλγαρία, Μολδαβία, Τουρκία, Ισπανία, Λετονία, Ρουσία, όπως και από τα διαφορετικά μέροι της Ρουμανίας. Οι εταίροι του προγράματος 

Citește mai departe

Antreprenoriatul social, o şansă a comunităţilor dezavantajate

Vineri, 23 iunie 2017, în sala de conferinţe Millenium, de la hotelul Central Plaza a avut loc Conferinţa Internaţională de Antreprenoriat Social, în cadrul proiectului stategic întitulat "Social entreprises calling young people for solving problems of communities". Pentru a se realiza un schimb de experienţă cât mai complex, la eveniment au fost invitaţi profesori, lideri, formatori, elevi, studenţi din Italia, Ucraina, Bulgaria, Republica Moldova, Turcia, Spania, Letonia, Rusia, cât şi din diverse regiuni din România. Parteneri în cadrul proiectului "Social entreprises calling young people for solving problems of communities" au fost: Asociaţia Impact 2020 din România,  FuturoDigitale din Italia, Adamastor – Associação Cultural din Portugalia, Asociacion  Malaguena de Educacion y Formacion  Europea din Spania, SocialDNA din Olanda şi Frontida Zois din Grecia.

Citește mai departe

Συνάντιση με τους μέλους CNA

Την Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017, την πρώτη ημέρα του Αδειοδότισης Διαγώνισμος οπτικοακουστικών για την ραδιοφωνική μετάδοση σαν επίγεια ραδιόφωνο  οι μέλους του Ίδρυματος   ‘’Împreună pentru Solidaritate Socială’’ από το Πιατρα Νεαμτς  παρουσιάσαν τα έργα των Ραδιοφώνον ‘’Jurnal Spiritual’’, που είναι αφιερομένο τους μεγάλους και‘’Ciufulici’’, που είναι ενα ράδιο για τα μικρά παιδία. Μπροστά στης επιτροπή τους μέλους του CNA, παρουσιάσαν τα έργα των Ραδιοφώνον, οι υπαλλήλους  του Τμημάτος του πολιτισμού των μέσων

Citește mai departe

Față în față cu membrii CNA

Luni, 19 iunie 2017, în prima zi a Concursului de acordare a licenţelor audiovizuale pentru difuzarea serviciilor de programe de radiodifuziune pe cale radioelectrică terestră, reprezenţanţii Fundaţiei Împreună pentru Solidaritate Socială din Piatra Neamţ au susţinut cele două proiecte radio Radio Jurnal Spiritual, dedicat publicului matur şi Radio Ciufulici, pentru cei mici. În faţa Comisiei membrilor Consiliului Naţional al Audiovizualului s-au prezentat, pentru a susţine cele două proiecte radio, angajaţi ai Departamentului Cultură-Media din cadrul fundaţiei: Brînduşa Dediu, Brânduşa Balan, colaboratori tehnici: Cristian Hurgheş, Iulian Ţocu, contabilul fundaţiei: Cristina Petrariu, precum şi directorul fundaţiei, Petru Munteanu. După ce au supus atenției cele două proiecte radio, Brîndușa Dediu, coordonator Departamentul Cultură-Media din cadrul

Citește mai departe

Το Ίδρυμα Împreună pentru Solidaritate Socială, βρέθηκε στη Γιορτή τους ΜΚΟ, 8η έκδοση

Τώρα στην 8η έκδοσή της , η Γιορτή τους ΜΚΟ, συγκεντρώθηκε τον περιόδο 17-18 Ιουνίου, στο πάρκο Herăstrău, από το Βουκούρεστι, πάνω από 130 ΜΚΟ κοινώτητες από την Ρουμανία, για να παρουσιάσουν τα προγράματα που τα έκαναν. Το FDSC – Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile είναι αυτό που οργάνωσε την εκδήλοση. Η θέμα της εκδήλοσης ήταν “Civic Break”, ταιρίαζει με το μεγάλο θεμα του 2017 που είναι Το Έτος της Βιώσιμη Εξέλιξη του Τουρισμού, και δημιουργήθηκε έναν ωραίο περιβάλλον για τους επισκέψεις και για τους σθμμετεχόντες 

Citește mai departe

Fundaţia Împreună pentru Solidaritate Socială prezentă la cea de a VIII-a ediţie ONGFest Bucureşti

Fundaţia Împreună pentru Solidaritate Socială prezentă la cea de a VIII-a ediţie ONGFest Bucureşti Aflat la cea de a VIII-a ediţie, ONGFest a adunat în perioada 17-18 iunie 2017, în Parcul Herăstrău, din Bucureşti, peste 130 de organizaţii non-guvernamentale din ţară pentru a-şi putea expune programele şi proiectele derulate. Evenimentul a fost organizat de FDSC - Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile. Tema din acest an a evenimentului, a fost „Civic Break. Prezenţi la eveniment au fost şi reprezentanţii Fundaţiei Împreună pentru Solidaritate Socială din Piatra Neamţ, care au prezentat vizitatorilor din Parcul Herăstrău, proiectele permanente implementate în  comunitatea din care provin şi nu numai, dintre care putem aminti: Tabăra de creaţie „Aripi de înger” - 359 de participanţi; Tabăra interculturale de creaţie „Aripi de înger”

Citește mai departe