Wisdom of life

Monthly Archives: februarie 2017

Η ¨Εκδηλοση «Όρεξη για το βιβλίο», έφτασε στη Piatra Neamt

Μεταξύ 20 - 24 Φεβρουάριος, 2017, η Ένωση OvidiuRo, σε συνεργασία με διάφορους οργανισμούς, οργανώσε στο Neamt, την εκδήλοση  „Poftă de carte”, «΄Ορεξη για το βιβλίο» με το Νόμο αρ. 248/2015 για την τόνωση της συμμετοχής σε παιδιά προσχολικής ηλικίας από άπορες οικογένειες. Έτσι, την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Διοικητικό Μέγαρο Neamt η συνάντηση που συζητήθηκαν την εκστρατεία, με στόχο να δημιουργήσει μια ομάδα για την ανάληψη δράσης σε επίπεδο δήμου με την Οργάνωση OvidiuRo να μεγιστοποιηθεί ο

Citește mai departe

Caravana „Poftă de carte” a ajuns la Piatra Neamţ

În perioada 20-24 februarie 2017, Asociaţia OvidiuRo, în parteneriat cu mai multe instituţii publice, a desfăşurat în judeţul Neamţ Caravana „Poftă de carte”, pentru aplicarea Legii nr. 248/2015, privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate. Astfel, vineri, 24 februarie 2017 a avut loc la Palatul Administrativ al judeţului Neamţ, întâlnirea de analiză a campaniei. La întâlnire au participat reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului Judeţul Neamţ, Primăriei Văleni, Şcolii Gimnaziale Văleni, Primăriei Valea Ursului, Liceului Tehnologic Valea Ursului, Fundaţiei Umanitare Pacea - Roman, Asociaţiei Muşatinii - Roman, Asociaţiei Caritas - Roman, Centrului de ajutor pentru viaţă - Turtureşti,  Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ, Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ, Administraţiei

Citește mai departe

Συνάντηση εργασίας μεταξύ των υπαλλήλων της ομάδας «Κατά της Εμπορίας Ανθρώπων»

Την Τετάρτη 22 Φεβρουάριου 2017, στην αίθουσα Μιχαήλ Sadoveanu του Διοικητικού Κτήριο από τη Piatra Neamt, πραγματοποιήθηκε την συνάντηση μεταξύ των υπαλλήλων της ομάδας  «Κατά της Εμπορίας Ανθρώπων». Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονταν την παρουσιάση Έκθεσης  δραστηριοτήτων για το έτος 2016 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων Bacău, του Περιφερειακό Κέντρο της Εθνικής Υπηρεσίας κατά της Εμπορίας Ανθρώπων (ΚΕΥΕΑ). Ο βασικός ρόλος των Περιφερειακών Κέντρων ΚΕΥΕΑ, συντονίζει την

Citește mai departe

Întâlnire de lucru a echipei interinstituţionale împotriva traficului de persoane

Întâlnire de lucru a echipei interinstituţionale împotriva traficului de persoane Miercuri, 22 februarie 2017, în sala Mihail Sadoveanu a Palatului Administrativ din Piatra Neamţ, a avut loc întâlnirea echipei interinstituţionale anti-trafic. Pe ordinea de zi s-a regăsit prezentarea Raportului de activitate pentru anul 2016 pe linia prevenirii şi combaterii fenomenului traficului de persoane, a Centrului Regional Bacău, din cadrul Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane (ANTIP).            Rolul principal al centrelor regionale ale ANITP este de coordonare a activităţii anti-trafic regionale din zonele de competenţă, având ca principale atribuţii: analiza fenomenului la nivel local şi informarea asupra apariţiei unor noi moduri de operare; monitorizarea aplicării prevederilor Planului Naţional Anti-trafic la nivel local; identificarea disfuncţionalităţilor

Citește mai departe

Διεθνό Διαγωνισμό Δοκιμίου για τους Νέους 2017

Το Ανθρωπιστίκο  Ίδρυμα Pace (Ειρήνη) – Roman,  και  UNESCO ξεκίνησε τον Διεθνό Διαγωνισμό Δοκιμίου για τους Νέους, 2017. Το  θέμα του διαγωνισμού, ήταν: «Μαθαίνοντας από τη φύση». Οι νέοι από όλο τον κόσμο, ηλικίας μέχρι 25 ετών (όπως της 15ης Ιουνίου, 2017), καλούνται να υποβάλουν τις ιδέες τους και να εκφράσουν το δικό τους όραμα. Οι εκπαιδευτικοί και οι άνθρωποι που εκπροσωπούν ομάδες νεολαίας μπορούν να υποβάλουν μια συλλογή δοκιμίων στην κατηγορία που διδάσκουν ή της ομάδας οποια την οδηγούν. Δοκίμια

Citește mai departe

Concurs internațional de eseuri pentru tineri 2017

Concurs internațional de eseuri pentru tineri 2017 UNESCO și Fundația pentru Pace Goi au lansat Concursul internațional de eseuri pentru tineri 2017. Tema concursului din acest an este: "Să învățăm de la natură". Tineri din întreaga lume, cu vârsta de până la 25 de ani (la data de 15 iunie 2017), sunt invitați să-și prezinte propriile idei și să-și exprime propria viziune.Profesori sau persoane care reprezintă grupuri de tineri pot prezenta o colecție de eseuri din clasa la care predau sau din grupul pe care îl conduc.Eseurile trebuie să conțină 700 de cuvinte sau mai puțin, să fie originale și nepublicate și tipărite sau imprimate în limbile engleză, franceză, spaniolă sau germană sau să conțină 1600 de caractere sau mai puțin în japoneză. Câștigătorii premiilor întâi și al doilea vor primi un premiu în bani și un certificat. Câștigătorul

Citește mai departe

Εθνικό Πρόγραμμα Υποτροφιών L’Oréal – UNESCO «Για τις Γυναίκες στην Επιστήμη»

Τώρα στην 8η έκδοση του, το Πρόγραμμα Ιδιωτικών Υποτροφιών L'Oréal - UNESCO «Για τις Γυναίκες στην Επιστήμη» στηρίζει την τοπική επιστημονική κοινότητα με την απονομή τεσσάρων υποτροφιών για νέες επιστήμονες στον τομέα των Βιοεπιστημών και των Φυσικών Επιστημών. Η έκδοση του 2017 ανοίγει αύριο, στις 15 Φεβρουαρίου, και μπορεί να προσεγγιστεί εδώ οι νέες επιστήμονες μπορούν, επίσης  να υποβάλουν αίτηση στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού. Η αξία της υποτροφίας είναι 42.000 RON. «Για το CNR UNESCO, το Πρόγραμμα L'Oréal

Citește mai departe

Programul de burse private L’Oréal – UNESCO „Pentru femeile din știință”

Programul de burse private L’Oréal – UNESCO „Pentru femeile din știință” Aflat la a opta ediție, programul de burse private L’Oréal – UNESCO „Pentru femeile din știință” sprijină comunitatea științifică locală prin acordarea a patru burse pentru tinere cercetătoare din aria Științelor Vieții și a Știintelor Fizice. Ediția 2017 se deschide mâine, 15 februarie, iar tinerele cercetătoare își pot depune candidatura pe site-ul competiției care poate fi accesat aici. Valoarea unei burse este de 42.000 lei. ”Pentru CNR UNESCO, proiectul L’Oréal - UNESCO „Pentru femeile din ştiinţă” reprezintă întruchiparea unuia dintre obiectivele asumate, acela de a promova politicile și instrumentele menite să sporească rolul științei și tehnologiei la dezvoltarea durabilă a României. Deschiderea participantelor și amploarea pe care a luat-o programul

Citește mai departe

Έναv πίνακα για την τάξη σας από τη Σχολή Zero Waste, 2017 έκδοση

«Σχολείο Zero Waste» είναι έναν εθνικό περιβαλλοντικό εκπαίδευτικό διαγωνισμός  και την επιλεκτική συλλογή για όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τη Ρουμανία. Ο διαγωνισμός Θα γίνει  μεταξύ 13 Μάρτιος και 12 Μάιος 2017. Από  τις 13 Φεβρουάριου έως τις 3 Μαρτίου όλα τα σχολεία από τη Ρουμανία μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό «Σχολή Zero Waste» έκδοση 2017. Στις  τέσσερις προηγούμενες εκδόσεις έιχαν συμμετάσχει  390 σχολεία σχεδόν από τους όλους  δήμους  και και από το Βουκουρέστι

Citește mai departe

O tablă interactivă pentru clasa ta, prin Scoala Zero Waste, editia 2017

O tablă interactivă pentru clasa ta, prin Scoala Zero Waste „Școala Zero Waste” este un concurs național de educație ecologică și colectare selectivă destinat tuturor școlilor din învățământul primar și gimnazial din România. Perioada de desfășurare a competiției este 13 Martie - 12 Mai 2017. Începând cu 13 Februarie și până în 3 Martie toate școlile din România se pot înscrie în Competiția "Școala Zero Waste" editia 2017. La cele patru ediții anterioare au participat 390 de școli din aproape toate județele țării și din București și peste 40.000 de elevi participanți direct în competiție. Premiul cel mare este reprezentat de o tablă interactivă oferită de Continental Romania, partener al proiectului. Marii câștigătorii ai tablelor interactive puse în joc până acum sunt: în 2016 Liceul Teoretic “Traian Vuia”, Făget, Județul Timiș,

Citește mai departe